Polya: Giải bài toán như thế nào?

Giải bài toán như thế nào, how to solve it, polyaG. Polya là một nhà Toán học, nhà sư phạm nổi tiếng người Hungary, nếu bạn là một người quan tâm nhiều đến Toán học cũng như các vấn đề liên quan chắc hẳn bạn đã từng đọc qua hoặc nghe nói đến bộ sách 3 quyển của ông được dịch ra tiếng Việt – Ba trong số những tác phẩm tâm huyết nhất của ông bàn về quá trình giải Toán, sáng tạo, tìm tòi các vấn đề Toán “Giải bài toán như thế nào?”, “Sáng tạo Toán học” và “Toán học và những suy luận có lý”. Tiếp tục đọc

Bài viết về đại số

Bài viết về đại số lớp 10 nè

Đây là bài đầu tiên