Một số hình ảnh Hội khỏe Phù Đổng vòng trường (chủ nhật, 12/02/2012)

Chạy cự ly ngắn

Ném tạ nam

Nhảy cao nam

Nhảy xa

Click vào đây để xem thêm rất nhiều ảnh khác

Lưu ý: Hình ảnh bên trên đã được thu nhỏ cho dễ xem trên Internet, em nào muốn có file hình lớn, để rửa ảnh thì liên hệ với Thầy.

Một số hình ảnh cắm trại Xuân 2012 (2)

 

Click vào đây để xem thêm…

Một số hình cắm trại Xuân 2012


à

Click vào đây để xem thêm