Học toán như thế nào? Phần 3: Cách ôn tập để kiểm tra

Trong phần này, ta sẽ trình bày cách sử dụng giáo trình và cách ôn tập để kiểm tra.

Sử dụng giáo trình như thế nào

Sử dụng bảng thuật ngữ và chú giải ở cuối sách (nếu có) đặc biệt là khi bạn quên khái niệm nào đó.

  1. Khi sách đưa ra các ví dụ để minh họa một ý tưởng, hãy phân tích cẩn thận các ý tưởng đằng sau nó thay vì chỉ cố gắng giải các bài tập rập khuôn theo đúng như ví dụ. Tiếp tục đọc

Học toán như thế nào? Phần 2: Biến sai lầm thành lợi thế

Trong phần này, ta sẽ trình bày cách học hỏi từ những sai lầm và cách học tại lớp hiệu quả.

Cách học hỏi từ những sai lầm

Bạn sẽ làm gì khi mắc phải một sai lầm trong bài tập về nhà hay bài kiểm tra? Có phải bạn vứt nó đi và quên nó và lặp lại sai lầm này lần sau? Nếu khôn ngoan bạn có thể học hỏi từ các sai lầm này. Sau đây là những điều bạn có thể làm:

Học toán như thế nào? Phần 1: Bài tập về nhà

Tại sao bạn không tiến bộ khi học toán? Ban có cảm thấy là mình đã dành cho nó một lượng thời gian xứng đáng mà vẫn không đạt kết quả như mong muốn? Hay là bạn lười nhác? Nếu bạn lười nhác thì bài này không viết cho bạn. Nhưng nếu bạn đã cố gắng mà điểm số vẫn không chứng tỏ được khả năng của bạn, hoặc nếu bạn đạt được điểm số tốt nhưng bạn vẫn cảm thấy toán không có ý nghĩa nhiều với bạn, như thế có thể là vì bạn không biết học một cách có hiệu quả. Bài này được viết để giúp bạn học toán một cách có hiệu quả. Tiếp tục đọc

Bài viết về đại số

Bài viết về đại số lớp 10 nè

Đây là bài đầu tiên