Đề thi – Đáp án môn Toán Tuyển sinh lớp 10 Kiên Giang 2011

ĐỀ THI – ĐÁP ÁN TOÁN 2011

Đề thi và đáp án môn Toán thi tuyển sinh vào lớp 10 Kiên Giang năm 2011-2012

Xem online tại đây…

Tải về tại đây…

Đề thi & đáp án Toán 10 Hk2 (cơ bản)

Các em có thể xem lại đề thi tại đây…

Xem đáp án tại  tại đây…

Tài liệu, bài tập, hướng dẫn ôn tập học kỳ II toán 10 (chuẩn)

Tài liệu hướng dẫn một số kiến thức cơ bản mà học sinh cần nắm khi học xong. Kèm theo đó là một số bài tập chia theo từng chủ đề, để giúp học sinh dễ ôn tập.
Có thắc mắc gì, các em gửi phản ảnh vào phần comment của bài viết này.


Tài liệu các em tải về tại đây…On_tap_Toan10_HocKy_II

Cấu trúc đề thi học kỳ II

Cấu trúc đề thi học kỳ II – Toán 10 (chuẩn)

MÔN
Chủ đề
Điểm
Đại số
Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất 1 ẩn
1 điểm
Dấu nhị thức bậc nhất
Dấu tam thức bậc hai
2,5 điểm
Thống kê
1 điểm
Lượng giác
2 điểm
Hình học
Hệ thức lượng trong tam giác
1 điểm
Phương pháp tọa độ
2,5 điểm
Tổng
10 điểm

Các em học sinh căn cứ theo bảng trên mà về nhà đưa ra kế hoạch ôn tập tốt cho thi học kỳ.

Chuyên đề Bất đẳng thức

Đây là những bài tập, đề cập đến một số phương pháp thường áp dụng khi chứng minh bất đẳng thức. Trong tài liệu cũng đề cập đến một số bất đẳng thức thông dụng.

Các em có thể tải về máy tính xem tại đây…

Bổ trợ kiến thức Toán 10: chủ đề Phương trình, hệ phương trình

Các bài tập về chủ đề về phương trình, hệ phương trình mà SGK không có đề, các em học sinh tải về tham khảo nhé.

Các em có thể tải về tại đây…tại đây…

Bài viết chung cho tất cả

Bài viết này thử  nghiệm xem mấy cái chuyên mục có hiển thị lên hay không ?